it Mienskar - Buorren 27 Oosterbierum - Telefoon: 0518-481956

TEAKE VAN DER MEER

Een avond met onvervalste Friese humor - noch ien kear.

​Op dorpsfeesten, jubilea en personeelsfeesten is hij al jaren een graag gezien gast. De caberetier weet met zijn smuke streekhumor in ieder gezelschap de juiste snaar te raken. Authentieke typetjes, sfeervolle volksverhalen en herkenbare anekdotes; alsof hij ze zo uit zijn dagelijks leven weet te vangen.

Een caberetier die, in tegenstelling tot veel van zijn collega's, niet tegen de dingen aanschopt. Geen ongevraagd politiek commenteaar, ingewikkelde wereldbeschouwingen of zware kost om thuis over na te denken. "myn boadskip is in stik fleuriger: wat moai dat wy hjier allegear sa noflik byinoar sitte, net?".

​U kunt uw kaarten bestellen via info@itmienskar.nl. U kunt natuurlijk ook gewoon met Ype bellen op telefoonnummer 0518-481956 .

​Entree €10,00 (ynklusief skoft drankje)
​Aanvang 20:00 uur.