Brunch burendag Kloostertuin

Op 28 september heeft It Mienskar samen met Dorpsbelang een gezellige brunch georganiseert.

Vrijwilligersavond 2014

Op 12 september 2014 organiseerd It Mienskar een vrijwilligersavond, om de fantastische inzet van haar vrijwilligers te bedanken. Ype had een heerlijk barbeque klaar gemaakt.

Vrouwen van Nu

Vrouwen van nu, afdeling Barradeel organiseert weer een gezellige avond voor hun leden. Aanvang

Verder >>>

Driebandentoernooi

Biljartvereniging De Klos organiseert het jaarlijkse driebandentoernooi voor haar leden. Aanvang

Verder >>>

Workshop

De tweede avond van onze workshop, we gaan een guirlande maken.  ​Voor informatie en opgave

Verder >>>