It Kelderke

It Kelderke is de jongerenruimte van It Mienskar. 

It Kelderke beschikt over:
- een bar
- een geluidsinstallatie
- zitplaatsen tot 50 personen
- groot tv-scherm (optioneel)

 

Brief van het bestuur

It Kelderke

Het bestuur van It Kelderke heeft in overleg met het bestuur van It Mienskar besloten om It Kelderke voorlopig te sluiten.

Het laatste jaar zijn er heel weinig bezoekers geweest en we hebben niet het idee dat dit binnenkort gaat veranderen. Daarbij hebben 2 bestuursleden te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid.

Om deze reden en het feit dat het voor vrijwilligers niet motiverend is om steeds in een leeg Kelderke te staan gaat It Kelderke in september niet weer open. De ruimte It Kelderke blijft beschikbaar voor het jeugdwerk (club en incidentele bijeenkomsten) en mogelijk in de toekomst voor weer een jeugdsoos.

Jongeren en/of hun ouders die nieuwe initiatieven willen ontplooien kunnen altijd contact met Ype of het bestuur van It Mienskar opnemen om hun ideeën te bespreken.

 

Met hartelijke groet,

Klaas Groendijk
Freerk Zwart
Ypke Dijkstra jr.
Ulbe Bonnema
Dieuwke de Jong

 

Workshop

Vanavond wordt de allereerste workshop avond georganiseerd. Deze winter willen we proberen om een

Verder >>>

Samen uit eten in eigen dorp

Voor 55+ en meer. Kom gezellig bij elkaar onder het genot van koffie, cake, borreltje en een goede

Verder >>>

Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu, afdeling Barradeel organiseert weer een gezellige avond voor haar leden. Aanvang

Verder >>>