It Kelderke

It Kelderke is de jongerenruimte van It Mienskar. 

It Kelderke beschikt over:
- een bar
- een geluidsinstallatie
- zitplaatsen tot 50 personen
- groot tv-scherm (optioneel)

 

Brief van het bestuur

It Kelderke

Het bestuur van It Kelderke heeft in overleg met het bestuur van It Mienskar besloten om It Kelderke voorlopig te sluiten.

Het laatste jaar zijn er heel weinig bezoekers geweest en we hebben niet het idee dat dit binnenkort gaat veranderen. Daarbij hebben 2 bestuursleden te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid.

Om deze reden en het feit dat het voor vrijwilligers niet motiverend is om steeds in een leeg Kelderke te staan gaat It Kelderke in september niet weer open. De ruimte It Kelderke blijft beschikbaar voor het jeugdwerk (club en incidentele bijeenkomsten) en mogelijk in de toekomst voor weer een jeugdsoos.

Jongeren en/of hun ouders die nieuwe initiatieven willen ontplooien kunnen altijd contact met Ype of het bestuur van It Mienskar opnemen om hun ideeën te bespreken.

 

Met hartelijke groet,

Klaas Groendijk
Freerk Zwart
Ypke Dijkstra jr.
Ulbe Bonnema
Dieuwke de Jong

 

Kerstmiddag

De diaconie organiseert een kerstmiddag, de uitnodigingen zullen worden verzonden. ​ Aanvang 15:30

Verder >>>

Filmhuis

Vanavond draaien we de film 'What Maisie Knew' voor u. (drama/roman) De zevenjarige Maiseie

Verder >>>

Open Biljartkampioenschap Oosterbierum

Noteer de data maar alvast voor het jaarlijkse kersttoernooi biljartkampioenschappen, iedereen mag

Verder >>>