Bonnema blij met Omrop-lintsje

Ype Bonnema, de beheerder van ons dorpshuis It Mienskar, werd afgelopen vrijdag verrast met het Omrop-lintsje van Omrop Fryslân. Verslaggever Geert van Tuinen kwam persoonlijk langs om live verslag te doen van deze gebeurtenis. Dorpshuizen zijn het kloppend hart van het Friese platteland, It Mienskar is het kloppend hart van Oosterbierum. Bonnema is hiervan de motor dankzij zijn tomeloze inzet. Organisator van diverse evenementen: biljarttoernooien, samen uit eten in eigen dorp, NL Doet menu, Burendag, Kleintje Dorpsfeest en Slachtemarathon zijn slechts een greep uit de activiteiten die Bonnema ontplooid en /of stimuleert.  Ook het aansturen en aanvullen van het vrijwilligerskorps is bij hem in goede handen, wat maakt dat ieder – gast en vrijwilliger -  graag binnenkomt en terugkomt. 

De vrijwilligers!

We hebben een prachtig dorpshuis waar we veel activiteiten organiseren, dit kan Ype natuurlijk niet alleen. Hij krijgt hierbij hulp van veel fantastische vrijwilligers. Dit jaar tijdens de vrijwilligersavond op 8 september 2016 heeft Joop van de Linden ze op de foto gezet.

1e Foto, onze vrijwilligers:
Achterste rij van links naar rechts: Sydo de Vries, Johannes Wolbers, Rense van der Pol, Ulbe Bonnema, Betty de Vries, Klaas Dankert, Siebren Klaas Visser, Ype Bonnema, Freerk Zwart, Petrus Houtsma, Daan de Vries, Piet Douma.
Voorste rij van links naar rechts: Tineke Houtsma, Dieuwke de Jong, Gerda Honkoop, Cisca van der Pol, Jetty Wohlinger, Liesbeth Bonnema, Gerbrig Visser, Aafke Roorda.

Afwezig op deze foto zijn: Baukje Bonnema, Sanne Bakker, Marije Dijkstra, Minke Dijkstra, Andries de Haan, Jellie de Haan, Froukje Houtsma, Adeline Jukema, Janne Kootstra, Sara Mulder, Riemer Posthumus, Lieuwe Visser, Anneke de Vries, Betty Wolbers, Marijke Ypma, Patricia Zeinstra en Ineke Zuidema.

Het bestuur

2e Foto, het bestuur:
Ype Bonnema, beheerder. Klaas Dankers, Penningmeester. Freerk Zwart, Algemeen bestuurslid. Petrus Houtsma, voorzitter. Gerbrig Visser, assistent secretariaat.
Afwezig: Marije Dijkstra, secretariaat.

Nieuwe kleding!

It Mienskar presenteert!

Onze fantastische vrijwilligers showen de prachtige nieuwe bloesjes! Ze zien er weer stralend uit, en staan voor u klaar in It Mienskar.

Workshop

Vanavond wordt de allereerste workshop avond georganiseerd. Deze winter willen we proberen om een

Verder >>>

Samen uit eten in eigen dorp

Voor 55+ en meer. Kom gezellig bij elkaar onder het genot van koffie, cake, borreltje en een goede

Verder >>>

Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu, afdeling Barradeel organiseert weer een gezellige avond voor haar leden. Aanvang

Verder >>>