it Mienskar - Buorren 27 Oosterbierum - Telefoon: 0518-481956

it Mienskar duurzaam, 2022-10-25T00:00:00+02:00

Ons Dorpshuis heeft in toenemende mate oog voor duurzaamheid. Zo sloten we ons jaren geleden al aan bij Fryske Flinter, de lokale duurzame energie-cooperatie van de dorpen Klooster-Lidlum, Oosterbierum, Pietersbierum en Sexbierum(fryskeflinter.nl),
In de zomer van 2022 zetten we volgende stap en plaatsten we 50 zonnepanelen op ons dak die samen 19.000 kWh opbrengenZie hierboven de fotoslide