it Mienskar - Buorren 27 Oosterbierum - Telefoon: 0518-481956

INFORMATIEBIJEENKOMST DORPSUITBREIDING, 16 september 2021

BESTE DORPSGENOOT

In Oosterbierum is een schreeuwende behoefte aan nieuwe woningen.

Vooral voor jongeren en ouderen die in het dorp willen blijven wonen.

In 2019 vroegen dorpsbewoners Dorpsbelang hier een oplossing voor te zoeken.

Er ligt nu een plan voor een Dorpsuitbreiding met nieuwe woningen,

water en meer groen waar alle inwoners van gaan profiteren.


Hierover houdt Dorpsbelang twee informatieavonden, namelijk op donderdag 23 september en op maandag 27 september.

 

KOM NAAR EEN VAN DE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

DORPSUITBREIDING OOSTERBIERUM

In It Mienskar

Zaal open 19.45 uur, start programma 20.00 uur

_________________________________________________________________________________________________

Belangrijke  Informatie voor bezoekers

Wat moet je meenemen?

Om oponthoud te voorkomen vragen we je onderstaande zaken bij de hand te houden:

Je kaart
Je coronatoegangsbewijs (zie hieronder voor uitleg)
Een geldige ID
Uitleg coronatoegangsbewijs

Om zoveel mogelijk mensen van de voorstelling te laten genieten werken wij met een coronatoegangsbewijs, waardoor de anderhalve meter komt te vervallen. Om binnen te komen is een geldige QR-code nodig. Die code kan aangemaakt worden via de CoronaCheckApp of via coronacheck.nl

Er zijn drie manieren waarop je een QR-code kunt verkrijgen:

·  Een volledige vaccinatie (plus twee of vier weken, afhankelijk van het vaccin);

·  Een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud (via testenvoortoegang.nl)

·  Een herstelbewijs van corona van maximaal zes maanden oud

Alle bewijzen dienen te worden getoond in combinatie met je ID kaart. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid. Als er ondersteuning nodig is bij het aanvragen van het coronatoegangsbewijs kan er ook gebeld worden met de CoronaCheck-helpdesk via 0800 14 21.