it Mienskar - Buorren 27 Oosterbierum - Telefoon: 0518-481956

Theatervoorstellingen in It Mienskar, 5 november 2021

 

wat-soesto  (Uitverkocht) 

Men kan eventueel op een wachtlijst komen. 

melden via It Mienskar 0518-481956

 

5 november Aanvang 20,00 uur

Toegangsprijs;  19,50

Kaartverkoop UITVERKOCHT

Wij passen ons aan aan de Covid maatregels van het moment.

Út de foarstelling: `Ik bin in boeresoan. Myn pake wie boer, myn heit wie boer en ik bin it. Dêr bin ik grutsk op. Niks mear, niks minder. Ik ha wolris lêzen dat je as bern je eigen âlders útsykje. As dat sa is, dan ha ik raar yn ’e war west. Myn mem is okee. Dy besiket altyd te skipperjen en hat in hekel oan rúzje. Mei myn heit is dat oars,’ neffens Frans yn `Wat Soesto!’.
 Frans, de haadpersoan út `Wat Soesto!’, wit noch goed hoe’t er as jonge langút yn it gers lizze koe tusken de blommen en nei de fûgels harke. Wat wie er grutsk dat er boeresoan wie! Under de strange hân fan syn heit learde er sels boer te wurden. Dat wie net altyd maklik, al hoe goed syn mem besocht de mannen te heinen en te kearen. Letter as frij boer krijt Frâns te meitsjen mei easken fan de oerheid en mieningen fan jan en alleman. De iene maatregel nei de oare maatskiplike diskusje, men soe jin skamje noch langer boer te wêzen. Wylst syn mem op de achtergrûn har eigen libben besiket te lijen, lit Frâns syn situaasje yn him omgean. Hy hat gjin perspektyf, mar hy wol ek net ophâlde. Wat soe er moatte? Wêrom seit de maatskippij net helder wat sy fan de boeren ferwachtsje, sadat er lang om let wer grutsk wêze kin dat er boer is?

Frans, de hoofdpersoon uit `Wat Soesto!’ kan zich nog goed herinneren hoe hij als jongen languit in het gras kon liggen en naar de vogels luisterde. Wat was hij trots dat hij een boerenzoon was! Onder de strenge hand van zijn vader leerde Frans zelf boer te worden. Dat was niet altijd even gemakkelijk, al hoezeer zijn moeder hem probeerde te beschermen. Later als zelfstandig boer krijgt Frans te maken met eisen vanuit de overheid en druk vanuit de maatschappij. De ene maatregel na de andere discussie, je zou je gaan schamen dat je veehouder bent. Terwijl zijn moeder op de achtergrond onverstoorbaar haar eigen leven leidt, maakt Frans de balans op. Op de keper beschouwd heeft hij geen perspectief, maar ophouden is evenmin een optie. Wat zou hij dan moeten doen met zijn tijd? Waarom zegt de maatschappij niet duidelijker wat zij van de boeren verwachten, zodat hij eindelijk weer trots kan zijn dat hij boer is?

Graach oant dan | Graag tot dan,

___________________________________________________

Belangrijke  Informatie voor bezoekers

Wat moet je meenemen?

Om oponthoud te voorkomen vragen we je onderstaande zaken bij de hand te houden:

Je kaart
Je coronatoegangsbewijs (zie hieronder voor uitleg)
Een geldige ID
Uitleg coronatoegangsbewijs

Om zoveel mogelijk mensen van de voorstelling te laten genieten werken wij met een coronatoegangsbewijs, waardoor de anderhalve meter komt te vervallen. Om binnen te komen is een geldige QR-code nodig. Die code kan aangemaakt worden via de CoronaCheckApp of via coronacheck.nl

Er zijn drie manieren waarop je een QR-code kunt verkrijgen:

· Een volledige vaccinatie (plus twee of vier weken, afhankelijk van het vaccin);

· Een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud (via testenvoortoegang.nl

. Een herstelbewijs van corona van maximaal zes maanden oud


Alle bewijzen dienen te worden getoond in combinatie met je ID kaart. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid. Als er ondersteuning nodig is bij het aanvragen van het coronatoegangsbewijs kan er ook gebeld worden met de CoronaCheck-helpdesk via 0800 14 21.

______________________________________________________

 

TRYATER  met  VADER EN ZOON

 

11 november Aanvang 20,00 uur

Toegangsprijs;  €17,50

Kaartverkoop via  www.tryater.nl

Wij passen ons aan aan de Covid maatregels van het moment.

Vader en zoon Twintig jaar geleden speelden Joop en Mads Wittermans Vader en Zoon. Nu staan ze weer samen op het toneel, maar er is het nodige veranderd! In de voorstelling van toen had pa last van een midlifecrisis en weigerde zoon, ondanks inspanningen van z’n vader, te voldoen aan de normen van de maatschappij. Anno 2021 hikt de zoon tegen een midlifecrisis aan en lijkt hij conformist te zijn geworden. Terwijl in vader de anarchist ontwaakt; hij zet zich af tegen alle regels die het ouder worden en de naderende dood met zich meebrengen. De rollen zijn dus volledig omgedraaid, of ligt het toch anders? Zes schrijvers (Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman) schreven nieuwe teksten. Door Jan Veldman en regisseur Liesbeth Coltof zijn deze kunstig met elkaar vervlochten. Vader en Zoon is een spel tussen feit en fictie, toen en nu. Het is een geestige, ontroerende en soms pijnlijke theaterdialoog. Een hartstochtelijk gesprek over ouder worden, jarenlange patronen en elkaar los durven laten.Vader en zoon is grotendeels Nederlandstalig met zo nu en dan Fries.

tekst: Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman spel: Joop Wittermans, Mads Wittermans

regie: Liesbeth Coltof

dramaturgie: Jan Veldman

vormgeving: Guus van Geffen

kostuums: Mathilde van der Hoop

Vader en zoon is een co-productie van Tryater en Theater Producties Wittermans.

__________________________________________________________

Belangrijke  Informatie voor bezoekers

Wat moet je meenemen?

Om oponthoud te voorkomen vragen we je onderstaande zaken bij de hand te houden:

Je kaart
Je coronatoegangsbewijs (zie hieronder voor uitleg)
Een geldige ID
Uitleg coronatoegangsbewijs

Om zoveel mogelijk mensen van de voorstelling te laten genieten werken wij met een coronatoegangsbewijs, waardoor de anderhalve meter komt te vervallen. Om binnen te komen is een geldige QR-code nodig. Die code kan aangemaakt worden via de CoronaCheckApp of via coronacheck.nl

Er zijn drie manieren waarop je een QR-code kunt verkrijgen:

· Een volledige vaccinatie (plus twee of vier weken, afhankelijk van het vaccin);

· Een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud (via testenvoortoegang.nl

. Een herstelbewijs van corona van maximaal zes maanden oud

Alle bewijzen dienen te worden getoond in combinatie met je ID kaart. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid. Als er ondersteuning nodig is bij het aanvragen van het coronatoegangsbewijs kan er ook gebeld worden met de CoronaCheck-helpdesk via 0800 14 21.

_______________________________________________________

BILJARTLES, 28 oktober 2021

Hallo toekomstige biljartkampioen.

We gaan na een jaar van pauze weer verder met onze biljartlessen.

we gaan weer terug naar les 8 is op donderdag 28 okt. Om zo er weer een beetje in te komen. Ha,ha.

Onze topspelers Izaäk en Joop zijn zo wie zo weer bereid het een en ander bij te brengen.

 

Graag van te voren even opgeven zodat we weten hoeveel er komen.

En natuurlijk een introduce mag altijd mee.

 

Donderdag .

28 OKT.

25 NOV.

23 DEC.

19,30 uur  in ``It Mienskar

___________________________________________________________

INFORMATIEBIJEENKOMST DORPSUITBREIDING, 23 september 2021

BESTE DORPSGENOOT

In Oosterbierum is een schreeuwende behoefte aan nieuwe woningen.

Vooral voor jongeren en ouderen die in het dorp willen blijven wonen.

In 2019 vroegen dorpsbewoners Dorpsbelang hier een oplossing voor te zoeken.

Er ligt nu een plan voor een Dorpsuitbreiding met nieuwe woningen,

water en meer groen waar alle inwoners van gaan profiteren.


Hierover houdt Dorpsbelang twee informatieavonden, namelijk op donderdag 23 september en op maandag 27 september.

 

KOM NAAR EEN VAN DE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

DORPSUITBREIDING OOSTERBIERUM

In It Mienskar

Zaal open 19.45 uur, start programma 20.00 uur

_________________________________________________________

 

Belangrijke  Informatie voor bezoekers

Wat moet je meenemen?

Om oponthoud te voorkomen vragen we je onderstaande zaken bij de hand te houden:

Je kaart
Je coronatoegangsbewijs (zie hieronder voor uitleg)
Een geldige ID
Uitleg coronatoegangsbewijs

Om zoveel mogelijk mensen van de voorstelling te laten genieten werken wij met een coronatoegangsbewijs, waardoor de anderhalve meter komt te vervallen. Om binnen te komen is een geldige QR-code nodig. Die code kan aangemaakt worden via de CoronaCheckApp of via coronacheck.nl

Er zijn drie manieren waarop je een QR-code kunt verkrijgen:

·  Een volledige vaccinatie (plus twee of vier weken, afhankelijk van het vaccin);

·  Een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud (via testenvoortoegang.nl)

·  Een herstelbewijs van corona van maximaal zes maanden oud

Alle bewijzen dienen te worden getoond in combinatie met je ID kaart. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid. Als er ondersteuning nodig is bij het aanvragen van het coronatoegangsbewijs kan er ook gebeld worden met de CoronaCheck-helpdesk via 0800 14 21.

It Mienskar Ferjit it net, 22 september 2021

Losse aktiviteiten

 

Zaterdag       24 september         Kapper``Natasja``                               9,30 uur

Maandag       27 september         info avond Nieuwbouw*           20,00 uur ________________________________________________________

Maandag       4 oktober                Kaartclub  De Famkes                      19,30 uur

Woensdag     6 oktober                Oranjever. Ledenverg.                    20.00 uur

Woensdag     27 oktober               Info avond  Dijk v.e. Wijf              20.00 uur

Donderdag    28 oktober               Biljartles                                                   19.30 uur

Zaterdag       30 oktober               Kapper  Natasja                                       9,30 uur

 

Maandag        1 november             FNP Ledenvergadering                 20,00 uur

                                                                 Kaartclub   De Famkes                               19,30 uur

Woensdag      3 november             Begraff. Ver.  De laatste eer  ledenverg. 20.00 uur

                                                                                                                                

Donderdag   4 november                Barradeel Biljarttoernooi         10,00 uur

Vrijdag           5 november                   Pier21``Wat Soesto                         20.00 uur

Woensdag    10 november               Gemeentebijeenkomst             20.00 uur

Donderdag   11 november               Tryater   Vader en zoon               20.00 uur

Vrijdag           19 november                Filmhuis                                                   20.00 uur

Donderdag   25 november               Biljartles                                                19.30 uur

 

alleen toegang met een coronatoegangsbewijs coronabewijs ?

 

 

                                                          

Fêste aktiviteiten 

        

DINSDAGS           Ouderensoos                   biljarten                           13,30 uur   

 

DINSDAGS            De Klos                                  biljartclub                    19,00 uur

                                     

 VRIJDAGS            It Keukenstje                                                    17,00 t/m 21,00 uur 

                                                                                                                                   

ZATERDAG       SOOS  De Golle  en  It Keukenstje     16,00 en 23,00 uur

                                                                                   

 

 

 
 
Uitgebreider informatie over de agendapunten zie

www.itmienskar.nl