it Mienskar - Buorren 27 Oosterbierum - Telefoon: 0518-481956

Gemeenschapscentrum It Mienskar
Ype Bonnema - beheerder
Buorren 27
8854 AG Oosterbierum

 

mail: info@itmienskar.nl

Contact