it Mienskar - Buorren 27 Oosterbierum - Telefoon: 0518-481956

IT HEAFEK

It Heafek is de kleinste van de vijf zalen van It Mienskar. Kleine groepen tot 15 mensen kunnen er prima terecht.

De ruimte wordt vooral als vergaderruimte gebruikt, maar ook als trainingsruimte en spelruimte voor jongerengroepen.