it Mienskar - Buorren 27 Oosterbierum - Telefoon: 0518-481956

Biljartles, 19 maart 2020

 

19 maart is het voor de laatste keer, dit seizoen , biljarten.

Net als vorige keer doen we dit om het echie.

Dus een officiële wedstrijd waar je kunt laten zien wat je hebt geleerd.

Donderdag kom ik bij je langs om te vragen of je durft mee te doen?

 

Ype Bonnema, beheerder.

______________________________________________________________

It Mienskar / Ferjit it net !!, 29 februari 2020

 

Zaterdag   29 februari             dansen met Cisca en Rense        21.00 uur

______________________________________________________________

 

Fêste aktiviteiten 

MAANDAGS            De Famkes                      klaverjasclub        19,30 uur

DINSDAGS             Ouderensoos                   biljarten                 13,30 uur 

Website Ouderensoos  https://biljartclub-50-plus.jouwweb.nl/

De Klos                   kaart en biljartclub                                        19,00 uur

Website De Klos            https://de-klos.jouwweb.nl

VRIJDAGS               ``It Keukenstje``                         20,00 t/m 23,00 uur 

ZATERDAG              SOOS `` De Golle`` en ``It Keukenstje``     16,00 en 23,00 uur

________________________________________________________________