it Mienskar - Buorren 27 Oosterbierum - Telefoon: 0518-481956

MODERNE ZALEN, GROOT ÉN KLEIN

It Mienskar beschikt over vijf verschillende zalen elk met een eigen karakter. Zoekt u een intiem zaaltje met biljart en tap, dan is de Golle wat voor u. Grotere én kleinere gezelschappen heeft It Mienskar echter ook veel te bieden.

De Terskflier  tot maximaal 225 personen
It Heafek           tot maximaal 12     personen
It Striefek         tot maximaal 24     personen
It Kelderke       tot maximaal 50     personen
De Golle             tot maximaal 50     personen

Meer weten? Bel of mail Ype Bonnema. Hij is de beheerder van it Mienskar en helpt u graag.
telefoon:   0518 - 48 1956 of 
mail:         info@itmienskar.nl